forbot

LLC Borika

PREMIUM_BUSINESS
  • LLC Borika
Quầy trưng bày
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
652.86 UAH
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
78.12 UAH
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
50.78 UAH
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
266.72 UAH
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
119.69 UAH
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
253.89 UAH
Mái chèo
Mái chèo
213.99 UAH
Mái chèo
Mái chèo
44.36 UAH
Mái chèo
Mái chèo
99.88 UAH
Mái chèo
Mái chèo
174.10 UAH
Mái chèo
Mái chèo
161.54 UAH
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Phụ kiện cho thuyền
Mái chèo
Mái chèo
Mái chèo
Mái chèo
Mái chèo
Mái chèo
Mái chèo
Mái chèo
Mái chèo
Mái chèo
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kharkov region,  Kharkov,  62442,  ul.Teplichnaya, 4 (r-n metro Geroev Truda)

Thủ trưởng

Vitalij Borisenko

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Trang web:
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Vòi tưới
Đang có sẵn
200 UAH
Nhóm: Vòi tưới
Vòi tưới
Đang có sẵn
250 UAH
Nhóm: Vòi tưới
Vòi tưới
Đang có sẵn
400 UAH
Nhóm: Vòi tưới
Vòi tưới
Đang có sẵn
240 UAH
Nhóm: Vòi tưới
Vòi tưới
Đang có sẵn
200 UAH
Nhóm: Vòi tưới
Vòi tưới
Đang có sẵn
300 UAH
Nhóm: Vòi tưới
Vòi tưới
Đang có sẵn
500 UAH
Nhóm: Vòi tưới
Áo ghi lê dùng cho bơi lội
Đang có sẵn
389.21 UAH(13.95 USD)
Nhóm: Áo ghi lê dùng cho bơi lội
Áo ghi lê dùng cho bơi lội
Đang có sẵn
558.56 UAH(20.02 USD)
Nhóm: Áo ghi lê dùng cho bơi lội
Áo ghi lê dùng cho bơi lội
Đang có sẵn
299.93 UAH(10.75 USD)
Nhóm: Áo ghi lê dùng cho bơi lội
Vòi tưới
Đang có sẵn
312.50 UAH
Nhóm: Vòi tưới
Áo ghi lê dùng cho bơi lội
Đang có sẵn
455.61 UAH(16.33 USD)
Nhóm: Áo ghi lê dùng cho bơi lội

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty LLC Borika. Tất cả thông tin về LLC Borika tại Kharkov (Ukraina).